Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017Παναγιώτης Γκυρίνης...  Επιτέλους έπιασε τον ταύρο από τα κέρατα ...
"Θα πέσουμε με τα μούτρα στις παιδικές      χαρές..."


 
Σύντομο ιστορικό:Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανέθεσε σε μελετητικό γραφείο την σύνταξη μελέτης σχεδίου βιώσιμης αστικής ανάπλασης, αντί του ποσού των 22.112,02 ευρώ. Η μελέτη δεν αξιολογήθηκε καν, απλά ετέθη εκτός, λόγω του ότι ένα κριτήριο δεν πληρούσε το minimum  των "απαιτήσεων" και ο Δήμος απώλεσε ένα ποσό περί τα τρία εκατομμύρια, εν αντιθέσει με τους όμορους δήμους Βέροιας Νάουσας που εντάχθηκαν.

α. Ο Δήμαρχος κ Γκυρίνης ισχυρίστηκε ότι η μελέτη προέβλεπε με την ολοκλήρωση της "πρώτης φάσης" ποσό περί τις 8.500 ευρώ και όταν προχωρούσε στη "δεύτερη φάση" τα υπόλοιπα. 
  Ουδέν αναληθέστερο.Η σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του αναθέτοντος Δημάρχου και της μελετητικής εταιρείας λέει επί λέξη..."

4. Ο χρόνος υλοποίησης της υπηρεσίας ορίζεται ως εξής: • Για την Α’ φάση της σχετικής σύμβασης: μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2017 (καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της συνοπτικής πρότασης χρηματοδότησης στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας), σύμφωνα με την αριθ. 7834/07.11.16 (ΑΔΑ: 6ΧΣΜ7ΛΛ-4ΜΦ) Τροποποίηση Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. • Για την Β’ φάση της σχετικής σύμβασης: μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, όπως αυτή θα οριστεί με μεταγενέστερη Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υποβολή προς χρηματοδότηση της αναλυτικής πρότασης στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (εφόσον ενταχθεί/προεπιλεχθεί στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξάνδρειας» στο πλαίσιο του ΟΧΕ ΠΚΜ). 
 5. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι είκοσι δύο χιλιάδες εκατόν δώδεκα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (22.112,92 €) συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%.  

Όπως προκύπτει από απλή ανάγνωση, ο χρόνος υλοποίησης χωρίζεται σε δύο χρονικές περιόδους ενώ η αμοιβή αναγράφεται ως "συνολική αξία ανάθεσης". Χρειάζεται απλώς ικανότητα αντιληπτική δύο έως τεσσάρων ετών...

β.Υπάρχει τεράστια απόκλιση στην αμοιβή της σύνταξης μελέτης στην Αλεξάνδρεια, σε σχέση με την αμοιβή σύνταξης μελέτης στη Νάουσα. Η αμοιβή για την μελέτη της Αλεξάνδρειας είναι περίπου 22.000 ευρώ, ενώ της Νάουσας περίπου 8.500 ευρώ. Ο Δήμαρχος οφείλει να εξηγήσει το από που προκύπτει τέτοια διαφορά και ποιος του σύστησε την συγκεκριμένη μελετήτρια, όταν άλλη θα προσέφερε την ίδια ή και καλύτερη εργασία με τα μισά χρήματα.

 Σε κάθε περίπτωση χαροποιεί η ανακοίνωση του Δημάρχου στον τηλεοπτικό σταθμό TV 100 και στην καλή δημοσιογράφο ότι "θα πέσει με τα μούτρα στις παιδικές χαρές"...


Είναι χώρος στον οποίο θα έπρεπε να δραστηριοποιηθεί καιρό τώρα.
Είναι ο μόνος που δεν χρειάζεται μελέτη....ΥΓ. Σε ένα σημείο ο Δήμαρχος θύμισε τον παλιό καλό Γκυρίνη, όταν η μελετήτρια θέλησε να καυτηριάσει την στάση της αντιπολίτευσης χρεώνοντας μικροπολιτικές σκοπιμότητες...Ορθώς παρενέβη και αποφασιστικά απαίτησε να περιοριστεί στην ενημέρωση. Έστω για λίγο υπήρξε Δήμαρχος...

1 σχόλιο:

  1. Ο Δήμαρχος στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο δήλωσε πως για την συγκεκριμένη μελέτη δεν θα πληρώσει ο Δήμος ούτε ένα ευρώ. Με την θέση του Δημάρχου συμφώνησε και η κυρία που συνέταξε την μελέτη και ήταν παρούσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να υλοποιηθεί όμως αυτό χρειάζεται έμμεσα να έρθει στην οικονομική επιτροπή η διάλυση τις σύμβασης κοινή συναινέσει. Σε διαφορετική περίπτωση το γραφείο που συνέταξε την μελέτη μπορεί να διεκδικήσει το ποσό τις σύμβασης με διαταγή πληρωμής. Επομένως έργα και όχι λόγια για να ξεκαθαρίσει το τοπίο και για να μην τρώμε δούλεμα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή