Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Ομάδα εκπαιδευτικών του 3ου Λυκείου  Βέροιας, μαθαίνει σε γυναίκες πρόσφυγες τα 
  "πρώτα γράμματα"...    
Ομάδα εκπαιδευτικών του 3ου Λυκείου Βέροιας , υπό την καθοδήγηση και συμμετοχή της Διευθύντριας Έλσας Κορδονίδου και στα πλαίσια του προγράμματος erasmus plus, έχει ήδη αρχίσει την υλοποίηση προγράμματος εκμάθησης των πρώτων απαραίτητων   λέξεων-φράσεων σε γυναίκες πρόσφυγες της περιοχής της Βέροιας...


 
Παρότι το πρόγραμμα αποβλέπει στην πρώτη επαφή των γυναικών- προσφύγων με τις απολύτως απαραίτητες φράσεις διευκόλυνσης έναρξης της ομαλής κατά το δυνατόν ένταξης στην τοπική κοινωνία, η διαδικασία αυτή τελικά  βοηθά και στο να ενημερωθούν οι "μαθήτριες" για τις συνήθειες της περιοχής, για την καθημερινότητα, για τα "πρέπει" και "μπορώ", αρχίζει και η ανθρώπινη σχέση μεταξύ των γυναικών προσφύγων και των εκπαιδευτικών,  να αποδίδει πολύ περισσότερα από τα αναμενόμενα.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ τα μαθήματα αφορούν ενήλικες γυναίκες, με μεγαλύτερο πάθος παρακολουθούν τα μαθήματα κοπέλες νεώτερης ηλικίας ,συμμετέχοντας κατά παρέκκλιση στα μαθήματα, με την συνδρομή των εκπαιδευτικών, που δεν κουράζονται να εξηγούν σε κάθε ομάδα χωριστά και κατά μόνας ενίοτε τα "μαθήματα".

  Το γεγονός της αφετηρίας ομαλής ενταξιακής διαδικασίας μας χαροποιεί ιδιαίτερα, αξίζουν δε  συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς που μετέχουν στο πρόγραμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου