Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Αναθέσεις έργων....

Επί επάρατης Δεξιάς...

   Ένας σκοτεινός κομματικός εγκάθετος που είχε διοριστεί από το κόμμα σε θέση ευθύνης, διάλεγε προσεκτικά και είχε αδυναμία στα έργα που μπορούσαν να
 δοθούν με απευθείας ανάθεση.
Καλούσε επιλεκτικά τρεις συνήθως της προσωπικής του επιλογής( φήμες θέλουν να καλούσε έναν στον οποίο υποδείκνυε να "φέρει" και άλλες δύο έγκυρες προσφορές συναδέλφων του εργοληπτών...για προφανείς λόγους..). Άνοιγε μετά από ενδελεχή έλεγχο.....
.  τους φακέλους και το έργο κατακυρώνονταν  στον μειοδότη προφανώς!!!

Η διαδικασία είχε αίσιο τέλος,το έργο είχε ανατεθεί στην επιλογή του κομματικού εγκάθετου, η νομιμότητα είχε τηρηθεί, ο "ημέτερος" είχε τακτοποιηθεί, ο αιρετός το λιγότερο δεν έχανε, δεν γνωρίζουμε αν κέρδιζε...!!!Όλα τέλεια...Τέτοιες διαδικασίες τις χαρακτήριζε ως τουλάχιστον ύποπτες  η τότε Αριστερά και δεσμεύονταν για διαφάνεια...

Επί έντιμης Αριστεράς....

 

  Αυτά που ξέρατε έχουν τελειώσει. Η κυβέρνηση της Αριστεράς και δη της "πρώτης φοράς Αριστεράς",ακολουθεί τον δικό της έντιμο δρόμο. Αντί σχετικής θεωρητικής προσέγγισης και περιγραφής δίνουμε παράδειγμα.
Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου,έχει ανάγκη των υπηρεσιών ενός επιστήμονα για την συγκέντρωση στοιχείων, για την σύνταξη μελέτης περιβαλλοντικής . Δείτε Αριστερή πλέον διαδικασία και κάνετε τις συγκρίσεις...

Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΧΚΣ.


Θέμα : Έλεγχος και έγκριση προσφοράς – προαπαιτούμενο της προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Βέροιας
  Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του συμβουλίου, κατά την έκτακτη σύγκλησή του την 27η /09ου/ 2016 και ώρα 20:00, για την ανάγκη εκτέλεσης του δεύτερου σταδίου της προγραμματικής σύμβασης που έχει συνάψει με τον Δήμο Βέροιας και συγκεκριμένα την εύρεση εξωτερικού συνεργάτη για την συγκέντρωση και παροχή όλων των απαιτούμενων στοιχείων που χρειάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου για την ολοκλήρωση της μελέτης.
  Γνωστοποίησε τον τρόπο με το οποίο έγινε η αναζήτηση υποψηφίων για την συγκεκριμένη εργασία, ότι επιλέχθηκαν τρείς και κλήθηκαν με πρόσκληση ηλεκτρονική στις 22/09/2016 για να καταθέσουν προσφορά στα γραφεία μας στην Μητροπόλεως 24 Βέροια ΤΚ 59132 έως την Δευτέρα 26/09/2016 και καταληκτική ώρα 14:00μ.μ
  Οι προσφορές που παρελήφθησαν στα γραφεία του ΕΧΚΣ σε κλειστό φάκελο όπως όριζε το τυπικό ήταν τρείς, από τους κ κ: 1. Γιάγκογλου Αντώνιος , με αξία προσφοράς 19.000,00 + ΦΠΑ 2. Γρηγορόπουλος Αντώνιος , με αξία προσφοράς 18.000,00 + ΦΠΑ 3. Γεωργόπουλος Νικόλαος , με αξία προσφοράς 19.000,00 + ΦΠΑ   Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κατά το έκτακτο ΔΣ, προχώρησε στο άνοιγμα των προσφορών και στον έλεγχο τυχόν παραλείψεων. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι η προσφορά του κ. Γρηγορόπουλου Αντωνίου είναι η πιο συμφέρουσα για το ΕΧΚΣ. Οι υπόλοιπες προσφορές θα παραμείνουν στο αρχείο του ΕΧΚΣ.    Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο πρόεδρος κάλεσε την Ε Δ να αποφασίσει για την αποδοχή της προσφοράς του κ. Γρηγορόπουλου Αντωνίου ως την πιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά και ζήτησε την εξουσιοδότηση της για την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης της εν λόγω εργασίας με τον κ. Γρηγορόπουλο Αντώνη. ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
   Η Επιτροπή Διοίκησης, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψιν τη σοβαρότητα του ζητήματος και τις ανάγκες του φορέα, την κατά τον έλεγχο άρτια διαδικασία παραλαβής των προσφορών και την εξακρίβωση της οικονομικότερης προσφοράς για το ΕΧΚΣ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ Αποδέχονται την προσφορά του κ. Γρηγορόπουλου Αντωνίου και εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο για την υπογραφή της σύμβασης μαζί του. 


  Ως πολίτης δικαιούμαι νομίζω να ρωτήσω:

α.Με ποια κριτήρια επελέγησαν οι καθόλα άξιοι τρεις ?

β. Γιατί δεν ζητήθηκαν προσφορές από όλους όσοι είχαν τα προσόντα να φέρουν εις πέρας την διαδικασία της συγκέντρωσης των στοιχείων?

γ.Τι νόημα είχε ο έλεγχος για τυχόν παραλείψεις που αναγράφεται στην σχετική απόφαση? Εννοεί ότι θα αποκλείονταν από τον"διαγωνισμό" ή ότι θα του αποστέλλονταν νέο ηλεκτρονικό μήνυμα? Προφανώς ειρωνεύομαι,διότι δεν δέχομαι να με ειρωνεύονται...

δ. Η Επιτροπή που συνυπέγραψε, έχει αντιληφθεί ότι είναι συμμέτοχη και στην συνείδηση των πολιτών, το "νόμιμο" δεν είναι και ηθικό?

ε. Έχει κανείς από την επιτροπή παιδί άνεργο, και αν δεν έχει μπορεί να αντιληφθεί πως νιώθει ένας άνεργος επιστήμονας, που αποκλείεται, επειδή δεν έτυχε να τον γνωρίζει ο πρόεδρος?


στ. Θα είχε αξία να ρωτήσω την Νομαρχιακή Επιτροπή του πολιτικού φορέα που διόρισε την διοίκηση, όμως η αναισθησία που επιδεικνύει σε θέματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι άνευ προηγουμένου, οπότε δεν έχει νόημα...Θα υπάρξει ξεχωριστό άρθρο για το φαινόμενο του πολιτικού "παχυδερμισμού" που στις ημέρες μας τείνει να γίνει καθεστώς....

Αφιερωμένο στην κυβέρνηση....


  Ο τόπος έχει ανάγκη από διαλεύκανση των παλαιών "σκανδάλων" ταυτόχρονα όμως και από άμεση αλλαγή πρακτικών που οδηγούν σε τέτοιου είδους "περίεργες"συμπεριφορές...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου