Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Περίεργη η στάση του Δημάρχου Νάουσας κου. Κουτσογιάννη!


  Μια περίεργη υπόθεση εξελίσσεται και απασχολεί το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας. 

  Το ιστορικό έχει ως εξής. Δύο εταιρείες Κινέζων επιχειρηματιών, θυγατρικές άλλης,  ζήτησαν και συμφώνησαν με τις τότε τοπικές αρχές δύο χώρους , ένας για την κάθε μία, για εγκατάσταση και εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών...
Στους όρους της συμφωνίας υπήρχε συγκεκριμένη δέσμευση για καταβολή του 3% επί των εσόδων της εταιρείας προ φόρων. Η μία εταιρεία τηρεί  κανονικά τους όρους της συμφωνίας . Η άλλη εδώ και χρόνια αρνείται να καταβάλει τα οφειλόμενα. Το θέμα απασχόλησε τον Ιούλιο του παρελθόντος έτους το ΔΣ Νάουσας , και ελήφθη απόφαση ο Δήμος να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να απαιτήσει τα οφειλόμενα, που πλέον άγγιζαν τις τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ. Μήνες μετά και σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε , χωρίς η υπόθεση να παραπεμφθεί στην δικαιοσύνη όπως το ΔΣ αποφάσισε, ο Δήμαρχος φέρνει θέμα στο ΔΣ για συμβιβαστική λύση , την οποία ο ίδιος με την εταιρεία επεξεργάστηκε!!!!!!

  Το συμβούλιο φυσικά αντέδρασε , η υπόθεση κλόνισε την εμπιστοσύνη στελεχών της πλειοψηφούσας παράταξης, υπήρξαν εντάσεις και αποχωρήσεις και το θέμα παραπέμφθηκε σε επόμενη συνεδρίαση.

 Ερωτήματα.  

α. Δικαιούται η δημοτική αρχή να αναπροσαρμόσει όρους συμφωνίας υπέρ του ιδιώτη, ανατρέποντας την συμφωνία εταιρείας και της τότε δημοτικής αρχής;

β.Αν γίνει διευθέτηση τέτοιου τύπου με μείωση των διεκδικήσεων εκ μέρους της δημοτικής αρχής από τη μία εταιρεία, δεν είναι λογικό και η άλλη εταιρεία να ζητήσει την ίδια ρύθμιση και άρα επιστροφή ποσών που ήδη έχει καταβάλλει;

γ. Από την στιγμή που το ΔΣ αποφάσισε σε προηγούμενη συνεδρίαση την δικαστική οδό διεκδίκησης των οφειλομένων, ο Δήμαρχος ως εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του συμβουλίου δεν όφειλε να εκτελέσει;

  Η ανωτέρω πρακτική είναι τμήμα του μεγάλου οράματος ή είναι προσθετικό όραμα μικρής κλίμακας.....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου