Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Ξεχωρίζει η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ημαθίας.

     Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση Ημαθίας, υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή Διονύση Διαμαντόπουλου, διοργανώνει επιστημονικό συνέδριο στην Νάουσα από τις 31 Μαρτίου μέχρι τις 2 Απριλίου.Είναι προφανές ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση γίνονται σοβαρές προσπάθειες αναβάθμισης των εκπαιδευτικών μεθόδων και του περιεχομένου της εκπαίδευσης.Αυτό οφείλεται στους ανοιχτούς ορίζοντες του Διευθυντή της και στην εργατικότητα των συνεργατών του. Τιμή για την Ημαθία η ύπαρξη τέτοιων ομάδων δράσης.


Αναλυτικά....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ                                             Βέροια, 11-11-2016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

1ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
«Εκπαιδευτικοί καταθέτουν σε εκπαιδευτικούς τις επιστημονικές τους εμπειρίες»


2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: http://dipe.ima.sch.gr/confima
Ε-mail Συνεδρίου: imathia.conference@gmail.com


ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

(ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ)

                                                                
ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:  Νάουσα, 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2017
Συνεδριακός χώρος «ΕΡΙΑ»

Οι Εισηγήσεις θα παρουσιαστούν στον ίδιο χώρο, σε ολομέλεια

·          ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
·          ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
·          ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Διαμαντόπουλος Διονύσιος, Διευθυντής ΔΠΕ Ημαθίας, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Κόπτσης Αλέξανδρος, Σχολικός Σύμβουλος ΔΕ, πρώην Δ/ντής Σπουδών ΥΠΠΕΘ, Αντιπρόεδρος
3. Δάγγας Στέλιος, Αντιδήμαρχος Νάουσας, μέλος
4. Σταμάτης Σωτήριος, Πρόεδρος Συλλόγου Δ/Ν Νάουσας, μέλος
5. Τσουλής Μιλτιάδης, Δ/ντής 14ου Δημ. Σχολείου Βέροιας, μέλος
6. Αντωνιάδου Ευθυμία, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΠΕ Ημαθίας, μέλος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Ακριτίδης Νικόλαος, Προϊστάμενος ΕΠΚΑ Κεντρ. Μακεδονίας, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Κόπτσης Αλέξανδρος, Σχολικός Σύμβουλος ΔΕ, πρώην Δ/ντής Σπουδών ΥΠΠΕΘ, Αντιπρόεδρος
3. Γώτη Ευθυμία, Σχολική Σύμβουλος ΠΑ Ημαθίας, μέλος
4. Παπαγεωργίου Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος ΔΕ, μέλος
5. Σταγιόπουλος Πέτρος, Σχολικός Σύμβουλος ΔΕ, μέλος
6. Χαλκιάς Γεώργιος, Σχολικός Σύμβουλος ΔΕ, μέλος

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική πράξη, να καταδειχθεί η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα εφαρμογής νέων διδακτικών μεθοδολογιών και εναλλακτικών προσεγγίσεων, να ανταλλαγούν εμπειρίες και γνώσεις από εκπαιδευτικούς της τάξης και να προαχθεί γόνιμος προβληματισμός και δημιουργικός διάλογος στην εκπαιδευτική κοινότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

·     Σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπαίδευσης (δασκάλους, νηπιαγωγούς, εκπ/κούς ειδικοτήτων)  
·      Σε Στελέχη της Εκπαίδευσης  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

·     Διδακτικές πρακτικές σχετικά με τις Νέες Τεχνολογίες
·     Διδακτικές πρακτικές σχετικά με διάφορα διδακτικά αντικείμενα
·     Εκπαιδευτικές έρευνες
·     Καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές και προτάσεις που προωθούν νέες αντιλήψεις στην    εκπαίδευση
·     Ερευνητικές μελέτες σε θέματα Σχολικής Βίας και εκφοβισμού
·     Προγράμματα σπουδών
·     Πολιτισμός και τέχνες στην Εκπαίδευση
·     Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση
·     Ειδική Αγωγή
·     Διδακτική Μεθοδολογία: Αναλυτικά Προγράμματα, Σχολικά εγχειρίδια, Διδακτικά αντικείμενα
·     Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
·     Παιδαγωγική Ψυχολογία: Μάθηση και Διδασκαλία, Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση,  Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση


ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

·      Κεντρικές ομιλίες, την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017
·      Προφορικές παρουσιάσεις, το Σάββατο 1 Απριλίου 2017
·      Συνεδρία στρογγυλής τράπεζας, το Σάββατο 1 Απριλίου 2017
·      Αναρτημένες ανακοινώσεις (Posters)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Γεώργιος Τσιάκαλος
Ομότιμος Καθηγητής Παιδαγωγικής ΑΠΘ
Θέμα: "Πρακτικές αντιρατσιστικής εκπαίδευσης στη σχολική τάξη"
Σουζάνα Παντελιάδου
Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής-Μαθησιακών Δυσκολιών 
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ΑΠΘ
Θέμα: "Εφαρμογές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας"

Παναγιώτης Κουμαράς
Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ
Θέμα: "Οι Φυσικές Επιστήμες στην τάξη"

ΘΕΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

"Η συμβολή της καινοτομίας στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ:

·      Διεξαγωγή Συνεδρίου: 31 Μαρτίου και 1 Απριλίου 2017
·      Έναρξη εργασιών Συνεδρίου: Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017, ώρα 18.00΄  
·      Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εισηγήσεων - Posters: 20 Δεκεμβρίου 2016
·      Ενημέρωση αποδοχής εργασιών: 30 Ιανουαρίου 2017
·      Ανακοίνωση προγράμματος: 28 Φεβρουαρίου 2017

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ- POSTERS):

 Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο, είτε με εισήγηση είτε με απλή παρακολούθηση και επιθυμούν να πάρουν βεβαίωση παρακολούθησης οφείλουν σε κάθε περίπτωση να συμπληρώσουν την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα - Δήλωση Συμμετοχής:
Επισημαίνεται ότι λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων (250) θα υπάρξει αυστηρή τήρηση προτεραιότητας στην αποδοχή των συνέδρων.

Δήλωση συμμετοχής ως σύνεδροι: http://dipe.ima.sch.gr/confima/participants.php

Υποβολή εργασιών (εισηγήσεων- Posters) ως εισηγητές/τριες:
Οδηγίες μορφοποίησης εργασιών:

Επισημαίνεται ότι Δήλωση συμμετοχής ως σύνεδροι θα υποβάλουν  και όσοι καταθέσουν Αίτηση για εισήγηση ή poster


 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ:

Οι εισηγήσεις που θα κατατεθούν θα αξιολογηθούν από δύο μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, ανώνυμα. Οι εργασίες που θα αξιολογηθούν θετικά θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο και με την επιμέλεια του Σχολικού Συμβούλου κ. Αλέξανδρου Κόπτση θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του Συνεδρίου, τα οποία θα εκδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου και στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης ΠΕ Ημαθίας.
Σημειώνεται πως θα αξιολογηθούν θετικά εισηγήσεις που, πέραν των αναγκαίων τεχνικών προδιαγραφών, θα είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες, θα υπηρετούν τον σκοπό του Συνεδρίου  και θα αναφέρονται αποκλειστικά σε πρακτικές που εφαρμόστηκαν στην τάξη και προάγουν την καινοτομία στην εκπαίδευση.
Εισηγήσεις που δεν θα πληρούν τις καθορισμένες τεχνικές προδιαγραφές και επιστημονικές προϋποθέσεις δεν θα αξιολογηθούν και δε θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του Συνεδρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας: Αντωνιάδου Ευθυμία, Γεωργίου Μαρία,
Τηλ.: 23310.26406, 24588, 24047


                                                                           Ο Δ/ΝΤΗΣ  Δ.Π.Ε ΗΜΑΘΙΑΣ
                                                      ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


                                                                            ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου